چند باری میشه وبلاگم رو میبندنش فیلتر میکنن جریمه میکنن ، کلا مشکل دارن با مطالب قابل فهمی که هوشیار کنندست برای عموم ، از اون طرف هم سرقت ادبی بیداد میکنه اینجا اثری بذارم کپی میکنن بدون ذکر منبع که هیچ تازه نام مبارک خودشونو میزنن ، عادیه خواب بودن اجباری تو این دوره زمونه

یک دلیل داره وبلاگ زدنم و اون  اونه